היינו כחולמים - הצעות הוראה

מצורפות הצעות הוראה ללימוד פרקי נביאים באמצעות האפליקציה "היינו כחולמים". האפליקציה, מציעה למורה ולתלמיד מספר רב של פעילויות מסוגים שונים המאפשרים הוראה ולמידה מגוונים ומעניינים.

ניתן ללמוד באמצעות האפליקציה באופן אישי, בחברותא, בקבוצות או במליאת הכיתה בהתאם לבחירת המורה. התלמיד מוזמן לבצע את הפעילויות בכל פרק ולצבור ניקוד אישי. שיטה זו, מזמנת תחרות לימודית בין התלמידים. הלימוד יכול להיערך באמצעות טלפונים ניידים, או מחשבים (ניידים או נייחים). על התלמידים להצטייד באזניות לצורך האזנה לקריאת הפרקים, צפייה בסרטונים ועוד.

חשוב לזכור: הלימוד באמצעות האפליקציה אינו מחליף לימוד מסורתי בכיתה אלא יכול לשמש לצורך גיוון דרכי הוראה ולמידה.  בנוסף, חשוב לזכור כי מערכי השיעור שלהלן הינם בגדר הצעת הוראה בלבד ועל כל מורה להתאימם על פי שיקול דעתו למאפייני התלמידים והכיתה.

יהושע פרק א'

שופטים פרק ב'

יהושע פרק ב''

שופטים פרק ד'

יהושע פרקים ג'-ד'

שופטים פרק ו'

יהושע פרק ה'

שופטים פרק ז'

שופטים פרק א'