עזרי הוראה טכנולוגיים

צוות אתר התנ"ך

בשנה האחרונה התחלנו בפיתוח עזרי הוראה טכנולוגיים לשימוש בכיתה. לפניכם פיילוט של שלושה עזרי הוראה שניתן להשתמש בהם בכיתה. לכל עזר מצורף דף הסבר ולינק לפעילות הטכנולוגית.

מבוא לספר שמואל

את פרק א' בספר שמואל ניתן ללמוד בזווית צרה המלמדת את הסיפור שסופר בו. כאן בחרנו לבחון את הפרק הראשון של ספר שמואל כפתיחה לספר ולתקופה חדשה.

oiuhuj.jpg

משמעות המקדש

בית ה', המשכן או המקדש, מלווים את התנ"ך מספר שמות ועד סופו - בניית בית המקדש השני. מה משמעות המקדש? נסקור כמה מקורות תנ"כיים כדי לענות על שאלה זו.

oiuhuj.jpg

מלוכה בישראל

בשאלה האם מלך הוא דבר רצוי או לא עסקו לא מעט. בפעילות המצורפת נעביר את התלמידים בכמה תחנות לימוד קטנות, שדרכן הם יכירו את המורכבות בשאלת המלך.

oiuhuj.jpg